تماس با ما

آدرس: ایران – یزد – میبد – کیلومتر ۱۰ جاده میبد یزد

کد پستی :۸۹۶۱۶۹۷۶۹۵

تلفن: (داخلی ۲۰۸) ۸-۳۲۳۷۲۰۸۲-۳۵ ۰۰۹۸

فکس: ۳۲۳۷۲۰۸۱-۳۵ ۰۰۹۸

ایمیل: info@sanatpakhsh.com